Josef Kotva, místopředseda

NA VŠECH SCHŮZÍCH A SHROMÁŽDĚNÍCH MUSÍ BÝT ROUŠKY !

V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 zakazuje Ministerstvo zdravotnictví pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiný vhodný prostředek bránící šíření kapének, a to ve vnitřních prostorách všech budov. Zákaz, podle čl. I odst. 1 Mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 09.09.2020 platí od 10.09.2020 do odvolání a v podmínkách našeho družstva se tedy týká všech členských schůzí samospráv bytových domů, shromáždění vlastníků jednotek a shromáždění delegátů. Ochranné prostředky se musí nosit i ve všech společných prostorách bytových domů (chodby, schodiště apod.). Opatření nezmiňuje povinnost dávat k dispozici dezinfekční prostředky – vřele je však doporučujeme – ani minimální vzdálenost mezi účastníky . 

Text Mimořádného opatření si můžete přečíst  zde .

V případě nutnosti Vás o dalším vývoji budeme informovat. Současně však upozorňujeme na nutnost sledovat před konáním schůze/shromáždění i případné městské vyhlášky (Polička, Bystré) a opatření Krajské hygienické stanice Pardubice.

—  1. AKTUALIZACE  —

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAM ze dne 16.09.2020 omezuje od 18 hodin dne 18.09.2020 do odvolání všechny akce konané ve vnitřních prostorách budov tak, že na nich nesmí být přítomno více jak 10 stojících účastníků. Na schůzi/shromáždění je tedy nutné zajistit dostatečný počet míst k sezení, jinak se schůze/shromáždění nemůže konat. Svolavatel je povinen písemně evidovat počet míst k sezení. Ostatní povinnosti – viz výše – zůstávají beze změny.

                                                                                   Představenstvo družstva

Usnesení ze 67. shromáždění delegátů

Přijaté usnesení ze 67. shromáždění delegátů BD Polička, konaného dne 24.04.2019 si můžete stáhnout zde .

Upozornění na kontrolu HZS

Představenstvo družstva upozorňuje předsedy výborů samospráv a SVJ na blížící se kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Více se dozvíte zde .

K povinnému zveřejňování některých smluv

Přinášíme informace k povinnému zveřejňování některých smluv ve veřejném registru. Tuto povinnost ukládá zákon č. 340/2015 Sb. a počínaje dnem 01.07.2017 trestá porušení této povinnosti neúčinností, resp. absolutní neplatností takové smlouvy.

S podrobnostmi k této povinnosti se můžete seznámit zde .

Podmínky dotací na zateplení bytových domů

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou zveřejněny na stránkách města Poličky

Nová pravidla pro rozúčtování tepla od 01.01.2016

O nových pravidlech pro rozúčtování tepla si přečtěte zde.

Stanovy BD Polička

Nové stanovy BD Polička můžete stáhnout zde .

Povinné kontroly v bytových domech z oblasti BOZP a PO

Klikněte zde: prehled-revizi-a-kontrol