Josef Kotva, místopředseda

Pozvánka na 72. shromáždění delegátů

Vážené delegátky, vážení delegáti, představenstvo Bytového družstva Polička svolává na středu 24. dubna 2024 shromáždění delegátů, které se bude konat od 1630 hodin v salonku restaurace „Plůtek“ v Poličce.

Pozvánku si můžete stáhnout zde .

Na setkání s Vámi se těší

                                                                                                           Představenstvo družstva

Usnesení 71. SD ze dne 26.04.2023

Usnesení přijaté na 71. shromáždění delegátů BD konaném ve středu 26. dubna 2023 je zveřejněno:  zde .

Upozornění pro všechna SVJ !

Stát zavádí povinnost datové schránky pro SVJ .

Dnem 01.01.2023 nabude účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech. Novela rozšiřuje okruh subjektů, které budou mít od r. 2023 povinnost používat ve styku s orgány veřejné moci datovou schránku. Mezi tyto subjekty nově patří i SVJ. Ministerstvem vnitra jim proto bude v době od 01.01.2023 do 31.03.2023 tato schránka automaticky zřízena. Vytvoření schránky nemůže SVJ nijak zabránit. Schránka bude SVJ zpřístupněna 15. den po doručení přístupových údajů a to i bez aktivního přičinění SVJ. Podobný princip funguje i na čtení písemností. Na přečtení zprávy ve schránce je vyhrazeno deset dnů, poté se dokument považuje za doručený.
Více si můžete přečíst zde .

                                                                      Představenstvo družstva

Stanovy BD Polička

Nové stanovy BD Polička můžete stáhnout zde .

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Upozornění na podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ !

Na základě událostí z posledních dnů nás SČMBD informoval o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ. Podvodníci vyhotoví falešný zápis o shromáždění SVJ, které údajně proběhlo mimo zasedání – per rollam, a na které „došlo“ k odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba – společnost s ručením omezeným. Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy „patřičnými“ zápisy“ ze shromáždění SVJ a jsou opatřeny falešnými podpisy. Na základě takto dodaných dokumentů rejstříkový soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat („vytunelování“ SVJ).

Je proto nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat! V případě, zjištění neoprávněná změny, je na místě bezodkladné podání trestního oznámení. Zjistíte-li takový případ, pak prosíme informujte nás na adrese: bdpolicka@bdpolicka.cz .

Současně doporučujeme zajišťovat vyzvedávání došlé pošty adresované SVJ.

                                                                                            Představenstvo družstva

Upozornění na kontrolu HZS

Představenstvo družstva upozorňuje předsedy výborů samospráv a SVJ na blížící se kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Více se dozvíte zde .

K povinnému zveřejňování některých smluv

Přinášíme informace k povinnému zveřejňování některých smluv ve veřejném registru. Tuto povinnost ukládá zákon č. 340/2015 Sb. a počínaje dnem 01.07.2017 trestá porušení této povinnosti neúčinností, resp. absolutní neplatností takové smlouvy.

S podrobnostmi k této povinnosti se můžete seznámit zde .

Podmínky dotací na zateplení bytových domů

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou zveřejněny na stránkách města Poličky

Nová pravidla pro rozúčtování tepla od 01.01.2016

O nových pravidlech pro rozúčtování tepla si přečtěte zde.

Povinné kontroly v bytových domech z oblasti BOZP a PO

Klikněte zde: prehled-revizi-a-kontrol