Upozornění pro všechna SVJ !

Stát zavádí povinnost datové schránky pro SVJ .

Dnem 01.01.2023 nabude účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech. Novela rozšiřuje okruh subjektů, které budou mít od r. 2023 povinnost používat ve styku s orgány veřejné moci datovou schránku. Mezi tyto subjekty nově patří i SVJ. Ministerstvem vnitra jim proto bude v době od 01.01.2023 do 31.03.2023 tato schránka automaticky zřízena. Vytvoření schránky nemůže SVJ nijak zabránit. Schránka bude SVJ zpřístupněna 15. den po doručení přístupových údajů a to i bez aktivního přičinění SVJ. Podobný princip funguje i na čtení písemností. Na přečtení zprávy ve schránce je vyhrazeno deset dnů, poté se dokument považuje za doručený.
Více si můžete přečíst zde .

                                                                      Představenstvo družstva