Nabídka správy domů

Naše družstvo působí ve městech Polička a Bystré, ve kterých spravuje více jak 700 jednotek.

Družstvo je personálně i technicky vybaveno pro komplexní zajišťování správcovských služeb v rozsahu:

» zabezpečování a provádění správy, údržby, oprav a modernizací bytových domů a poskytování služeb spojených s bydlením,

» obstarávání správy domů a výkon některých práv a povinností plynoucích ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám v domě,

» vedení účetnictví a další agendy pro společenství vlastníků jednotek.

Jsme připraveni Vám nezávazně vypracovat nabídku na správu Vašeho domu.

Pro bližší informace kontaktujte p. Pakostu – tel. 461 723 014 .