Archiv pro měsíc: Září 2020

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Upozornění na podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ !

Na základě událostí z posledních dnů nás SČMBD informoval o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ. Podvodníci vyhotoví falešný zápis o shromáždění SVJ, které údajně proběhlo mimo zasedání – per rollam, a na které „došlo“ k odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba – společnost s ručením omezeným. Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy „patřičnými“ zápisy“ ze shromáždění SVJ a jsou opatřeny falešnými podpisy. Na základě takto dodaných dokumentů rejstříkový soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat („vytunelování“ SVJ).

Je proto nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat! V případě, zjištění neoprávněná změny, je na místě bezodkladné podání trestního oznámení. Zjistíte-li takový případ, pak prosíme informujte nás na adrese: bdpolicka@bdpolicka.cz .

Současně doporučujeme zajišťovat vyzvedávání došlé pošty adresované SVJ.

                                                                                            Představenstvo družstva