Historie

50 let od vzniku Bytového družstva Polička

Psal se rok 1961. Ve čtvrtek 7. září 1961 bylo na ustavující schůzi Stavebního bytového družstva občanův Poličce zvoleno i první představenstvo družstva. Jeho členy se stali pánové František Vojtek, Miloslav Mikulecký, Václav Illek, Vladimír Červený a František Teplý.

Po nezbytném schvalování a registraci tehdejšími státními a politickými orgány je oficiálním dnem vzniku 4. prosinec 1961. Od toho dne začalo družstvo vyvíjet svoji činnost. Prvním předsedou se stal pan František Vojtek. Pozdějšími předsedy pak byli pánové Václav Illek, Vratislav Faiman, ing. Oldřich Kopecký, Ladislav Hloušek a František Mlynář, který tuto funkci vykonává i v současné době.

Začátky nebyly jednoduché. Administrativní činnosti i schůze představenstva se konaly u předsedy v bytě. Později se schůze konaly v salonku restaurace Pivovar a družstevní administrativa se přesunula do pronajaté místnosti požární ústředny v Tylově domě. Naše první vlastní kancelář pak byla po dokončení výstavby domu v Dukelské ulici – v jeho sklepních prostorách. Za uplynulé roky se v družstvu hodně změnilo – samozřejmě k lepšímu.

První výstavba byla dodavatelská – v Jiráskově ulici – tak byly postaveny tři domy čp. 628-629, 608-609-610 a 628-629, celkem se 108 byty. To už byl rok 1965.

Další výstavbou se na dlouhých 10 let stala výstavba svépomocná. Potřeba bydlení – při nemožnosti získat byt nájemní – nutila zájemce stavět svépomocí a to i přes nelehké pracovní podmínky a jistou nezkušenost. Zájemci o bydlení se tak na úkor svého osobního volna i vlastních rodin upsali na dlouhé tři roky k výstavbě bytů v družstevních domech. Svépomocná výstavba znamenala pro družstevníky značné vypětí, ale potřeba postavit byty co nejdříve stmelila kolektiv a tak se kromě práce užilo i množství veselých příhod, které se dodnes vyprávějí. Někteří stavebníci se stali i zručnými pracovníky v oblasti stavebnictví. Takto se postupně postavilo přes 300 bytů, včetně 12ti řadových rodinných domků. Jelikož výstavba družstevních domů probíhala většinou na „zelené louce“, bylo proto ještě před kolaudací domu nutno vybudovat základní technickou  vybavenost (vodovod, kanalizaci a přívod elektrické energie). Pro nedostatek kapacit byly tyto práce opět z velké části prováděny samotnými družstevníky. Ani to však ještě nebyl konec. Po kolaudaci a nastěhování budovali družstevníci ještě přístupové cesty k domu a terénní úpravy okolo něj. A v některých případech i veřejné osvětlení.

Protože ne všichni družstevníci mohli stavět svépomocí, bylo snahou vedení družstva opětovně zajistit dodavatelskou výstavbu. To se podařilo až v roce 1970 výstavbou domu se 108 byty v ulici  Dukelská a pak v roce 1974 výstavbou domu s 66 byty v ulici Mil. Bureše. Všechny další domy se pak již opět stavěly svépomocí.

V roce 1981 jsme odolali silnému tlaku tehdejšího VčKV ČSBD, který prosazoval integraci našeho družstva do Okresního stavebního bytového družstva ve Svitavách.

V roce 1989 jsme zajišťovali zahájení a členskou základnu pro dodavatelskou výstavbu na sídlišti Hegerova. Bohužel, tuto výstavbu jsme museli  předat tehdejšímu OSBD Svitavy s tím, že postavené byty pak budou převedeny zpět našemu družstvu. Přišly však nové daňové předpisy a tak přes veškerou naši snahu, včetně jednání na ministerstvu financí, se to nepodařilo.

Nesmíme také zapomenout na bytové družstevníky z Bystrého. Ti se v roce 1976 rozhodli sloučit s naším družstvem. Tehdy měli postaveny tři domy. Poté se tam postavily ještě další tři domy – dva svépomocí a jeden dodavatelsky.

V roce 1993 změnilo naše družstvo název na Bytové družstvo Polička.

Po roce 2000 jsme postupně zplynofikovali – za plné finanční účasti bydlících – všechny naše domovní kotelny, což zvýšilo standard bydlení a byl to jistě i nemalý přínos pro životní prostředí na Poličsku a Bystersku. Začala též postupná revitalizace družstevních domů (výměna oken, zateplování, výměna střešních krytin, opravy výtahů a dalších technických prvků). Tyto práce probíhají i v současnosti.

Nebyl by dobrý výsledek činnosti družstva, pokud by se nedodržovala kolektivní práce. Musíme říci, že funkcionáři družstva pracují ve spolupráci s družstevníky samospráv domů – na ty nesmíme zapomínat a děkujeme jim za jejich jistě nelehkou práci.

Od roku 1997 převádí družstvo byty do vlastnictví členů družstva – nájemců družstevních bytů a vznikají společenství vlastníků. Dobrá myšlenka, ale mít byt ve vlastnictví znamená starat se nejenom o něj, ale i o celý dům. Tam, kde to majitelé chápou, dosahují někdy i lepších výsledků než samotní družstevníci. Pozitivní je, že společenství neodcházejí od našeho družstva, ale využívají našich zkušeností a požadují správu od nás.
Bytové družstvo Polička je tak uznávaným subjektem v oblasti správy bytového fondu a jeho údržby.

Za BD Polička: Ladislav Hloušek – duben 2011;  Jiří Pakosta, Josef Kotva – prosinec 2011.