Kdo jsme

Předmětem naší  činnosti je zajišťování provozu, údržby a oprav bytových domů ve vlastnictví nebo správě BD a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů, zejména:

 1. Daň z nemovitostí
 2. Evidence členů a vlastníků a úkony s tím spojené
 3. Evidence pozemků
 4. Evidence a zajišťování povinných revizí (elektro a hromo, kotelen, spalinových cest apod.)
 5. Mzdová agenda
 6. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů členů i vlastníků
 7. Platby faktur
 8. Pokladna
 9. Převody bytů podle zákona č. 72/1994 Sb.
 10. Rozúčtování tepla, pitné vody a TUV
 11. Vedení finančních prostředků samospráv a společenství vlastníků (SVJ)
 12. Vymáhání dluhů od neplatičů nájemného
 13. Vystavování objednávek dle požadavků výborů samospráv a výborů SVJ
 14. Zajištění a vedení SVJ
 15. Zajištění údržby bytových domů