Archiv pro měsíc: Duben 2024

Požární bezpečnost v bytových domech

V měsíčníku „Praktik & Byt magazín č. 5/2024 je publikován článek o požární bezpečnosti v bytových domech. Jsou v něm shrnuty důležité povinnosti vyplývající pro BD i SVJ ze zákona o požární ochraně, jakož i z vyhlášky o požární prevenci – na konci článku jsou pak uvedeny sankce za jejich porušování.
Celý článek si můžete přečíst zde .

                                                                                                         Představenstvo družstva

Pozvánka na 72. shromáždění delegátů

Vážené delegátky, vážení delegáti, představenstvo Bytového družstva Polička svolává na středu 24. dubna 2024 shromáždění delegátů, které se bude konat od 1630 hodin v salonku restaurace „Plůtek“ v Poličce.

Pozvánku si můžete stáhnout zde .

Na setkání s Vámi se těší

                                                                                                           Představenstvo družstva