Aktuality

Nabídka zaměstnání

Volná pozice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

Z usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření (bod I. 1.) vyplývá, že s účinností od 13. března 2020 od 06:00 je zakázáno konat  mj. spolkové akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz se tedy na rozdíl od omezení vydaného 10.03.2020 vztahuje i na členské schůze samospráv a shromáždění vlastníků jednotek.

Schůze nebo shromáždění tedy do odvolání mimořádného opatření nelze svolávat a pokud již byly svolány, je nutno jejich konání zrušit !

V neodkladných případech lze u SVJ, u nichž to připouštějí stanovy, organizovat hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání).

O dalším vývoji a dopadech současné situace na činnost SVJ a domovních samospráv Vás v případě nutnosti budeme dále informovat.

Text vládního usnesení si můžete přečíst zde.

— A K T U A L I Z A C E —

Podle čl. III/d usnesení vlády č. 452 ze dne 23.04.2020 publikovaném jako č. 194/2020 Sb., je možno od 24.04.2020 (včetně) konat schůze za účasti maximálně 10ti osob (ve stejný čas). Je však nutné dodržovat mezi jednotlivými účastníky odstupy nejméně 2 metry a musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a všichni účastníci jsou povinni používat ochrannou roušku.

— 2. A K T U A L I Z A C E —

Podle čl. IV/a usnesení vlády č. 490 ze dne 30.04.2020 publikovaném jako č. 223/2020 Sb., bude možno od 11.05.2020 (včetně) konat schůze za účasti maximálně 100 osob (ve stejný čas). Opět je však nutné dodržovat mezi jednotlivými účastníky odstupy nejméně 2 metry a musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a všichni účastníci jsou povinni používat ochrannou roušku.

— 3. A K T U A L I Z A C E —

Podle čl. I/b usnesení vlády č. 555 ze dne 18.05.2020 (bod II. přílohy č. 2 k tomuto usnesení), bude možno od 25.05.2020 (včetně) konat schůze za účasti maximálně 300 osob (ve stejný čas). Stále je však nutné dodržovat mezi jednotlivými účastníky odstupy nejméně 2 metry a musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Představenstvo družstva

Usnesení ze 67. shromáždění delegátů

Přijaté usnesení ze 67. shromáždění delegátů BD Polička, konaného dne 24.04.2019 si můžete stáhnout zde .

Upozornění na kontrolu HZS

Představenstvo družstva upozorňuje předsedy výborů samospráv a SVJ na blížící se kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Více se dozvíte zde .

K povinnému zveřejňování některých smluv

Přinášíme informace k povinnému zveřejňování některých smluv ve veřejném registru. Tuto povinnost ukládá zákon č. 340/2015 Sb. a počínaje dnem 01.07.2017 trestá porušení této povinnosti neúčinností, resp. absolutní neplatností takové smlouvy.

S podrobnostmi k této povinnosti se můžete seznámit zde .

Podmínky dotací na zateplení bytových domů

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou zveřejněny na stránkách města Poličky

Nová pravidla pro rozúčtování tepla od 01.01.2016

O nových pravidlech pro rozúčtování tepla si přečtěte zde.

Stanovy BD Polička

Nové stanovy BD Polička můžete stáhnout zde .

Povinné kontroly v bytových domech z oblasti BOZP a PO

Klikněte zde: prehled-revizi-a-kontrol