Aktuality

Uzavření kanceláře BD

V reakci na nouzový stav, vyhlášený Vládou ČR na celém území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru Covid-19 a v návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 15.03.2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, rozhodl předseda družstva o uzavření kanceláře družstva přístupu veřejnosti.

Text rozhodnutí si přečtete zde.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

Z usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření (bod I. 1.) vyplývá, že s účinností od 13. března 2020 od 06:00 je zakázáno konat  mj. spolkové akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz se tedy na rozdíl od omezení vydaného 10.03.2020 vztahuje i na členské schůze samospráv a shromáždění vlastníků jednotek.

Schůze nebo shromáždění tedy do odvolání mimořádného opatření nelze svolávat a pokud již byly svolány, je nutno jejich konání zrušit !

V neodkladných případech lze u SVJ, u nichž to připouštějí stanovy, organizovat hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání).

O dalším vývoji a dopadech současné situace na činnost SVJ a domovních samospráv Vás v případě nutnosti budeme dále informovat.

Text vládního usnesení si můžete přečíst zde.

Představenstvo družstva

Usnesení ze 67. shromáždění delegátů

Přijaté usnesení ze 67. shromáždění delegátů BD Polička, konaného dne 24.04.2019 si můžete stáhnout zde .

Upozornění na kontrolu HZS

Představenstvo družstva upozorňuje předsedy výborů samospráv a SVJ na blížící se kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Více se dozvíte zde .

K povinnému zveřejňování některých smluv

Přinášíme informace k povinnému zveřejňování některých smluv ve veřejném registru. Tuto povinnost ukládá zákon č. 340/2015 Sb. a počínaje dnem 01.07.2017 trestá porušení této povinnosti neúčinností, resp. absolutní neplatností takové smlouvy.

S podrobnostmi k této povinnosti se můžete seznámit zde .

Podmínky dotací na zateplení bytových domů

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou zveřejněny na stránkách města Poličky

Nová pravidla pro rozúčtování tepla od 01.01.2016

O nových pravidlech pro rozúčtování tepla si přečtěte zde.

Stanovy BD Polička

Nové stanovy BD Polička můžete stáhnout zde .

Povinné kontroly v bytových domech z oblasti BOZP a PO

Klikněte zde: prehled-revizi-a-kontrol