Aktuality

Usnesení 71. SD ze dne 26.04.2023

Usnesení přijaté na 71. shromáždění delegátů BD konaném ve středu 26. dubna 2023 je zveřejněno:  zde .

Upozornění pro všechna SVJ !

Stát zavádí povinnost datové schránky pro SVJ .

Dnem 01.01.2023 nabude účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech. Novela rozšiřuje okruh subjektů, které budou mít od r. 2023 povinnost používat ve styku s orgány veřejné moci datovou schránku. Mezi tyto subjekty nově patří i SVJ. Ministerstvem vnitra jim proto bude v době od 01.01.2023 do 31.03.2023 tato schránka automaticky zřízena. Vytvoření schránky nemůže SVJ nijak zabránit. Schránka bude SVJ zpřístupněna 15. den po doručení přístupových údajů a to i bez aktivního přičinění SVJ. Podobný princip funguje i na čtení písemností. Na přečtení zprávy ve schránce je vyhrazeno deset dnů, poté se dokument považuje za doručený.
Více si můžete přečíst zde .

                                                                      Představenstvo družstva

Stanovy BD Polička

Nové stanovy BD Polička můžete stáhnout zde .

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Upozornění na podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ !

Na základě událostí z posledních dnů nás SČMBD informoval o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ. Podvodníci vyhotoví falešný zápis o shromáždění SVJ, které údajně proběhlo mimo zasedání – per rollam, a na které „došlo“ k odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba – společnost s ručením omezeným. Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy „patřičnými“ zápisy“ ze shromáždění SVJ a jsou opatřeny falešnými podpisy. Na základě takto dodaných dokumentů rejstříkový soud požadované změny zapíše.

Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat („vytunelování“ SVJ).

Je proto nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a tyto průběžně sledovat! V případě, zjištění neoprávněná změny, je na místě bezodkladné podání trestního oznámení. Zjistíte-li takový případ, pak prosíme informujte nás na adrese: bdpolicka@bdpolicka.cz .

Současně doporučujeme zajišťovat vyzvedávání došlé pošty adresované SVJ.

                                                                                            Představenstvo družstva

Upozornění na kontrolu HZS

Představenstvo družstva upozorňuje předsedy výborů samospráv a SVJ na blížící se kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Více se dozvíte zde .

K povinnému zveřejňování některých smluv

Přinášíme informace k povinnému zveřejňování některých smluv ve veřejném registru. Tuto povinnost ukládá zákon č. 340/2015 Sb. a počínaje dnem 01.07.2017 trestá porušení této povinnosti neúčinností, resp. absolutní neplatností takové smlouvy.

S podrobnostmi k této povinnosti se můžete seznámit zde .

Podmínky dotací na zateplení bytových domů

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou zveřejněny na stránkách města Poličky

Nová pravidla pro rozúčtování tepla od 01.01.2016

O nových pravidlech pro rozúčtování tepla si přečtěte zde.

Povinné kontroly v bytových domech z oblasti BOZP a PO

Klikněte zde: prehled-revizi-a-kontrol