Struktura

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

  • Jiří Pakosta – předseda družstva
  • Josef Kotva – místopředseda
  • Pavel Klein – člen-předseda ekonomické komise
  • Pavel Falt – člen-předseda organizační komise

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE

  • ing. Luboš Procházka – předseda
  • Lenka Chládková – členka
  • Zdeněk Zerzán – člen

Struktura družstva

Struktura družstva