Požární bezpečnost v bytových domech

V měsíčníku „Praktik & Byt magazín č. 5/2024 je publikován článek o požární bezpečnosti v bytových domech. Jsou v něm shrnuty důležité povinnosti vyplývající pro BD i SVJ ze zákona o požární ochraně, jakož i z vyhlášky o požární prevenci – na konci článku jsou pak uvedeny sankce za jejich porušování.
Celý článek si můžete přečíst zde .

                                                                                                         Představenstvo družstva