Archiv pro měsíc: Srpen 2021

Aktuální informace k možnosti konání schůzí a shromáždění.

V souvislosti s vývojem pandemie COVID-19 platí od. 01.09.2021 pro BD a SVJ následující podmínky pro konání členských schůzí  samospráv bytových domů, shromáždění vlastníků SVJ a shromáždění delegátů BD, stanovené v mimořádném opatření čj. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN (bod I.15 a I.16) ze dne 26.08.2021 ve spojení s mimořádným opatřením MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN ze dne 30.07.2021, které upravuje povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest :

 1. Při účasti do 20ti osob ve vnitřním prostoru budovy – rozestupy „ob sedadlo“ a chirurgická rouška nebo respirátor FFP2 příp. KN95 – vždy však bez výdechového ventilu !
 2. Při účasti 21 a více osob platí kromě bodu 1 navíc ještě tyto podmínky :
  účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor musí prokázat svolavateli nebo jím pověřené osobě, že :
  a/ absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem; nebo
  b/ absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT), který provedl zdravotnický pracovník s negativním výsledkem; nebo
  c/ absolvoval očkování takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dnů od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  d/ prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dnů; nebo
  e/ podstoupením testování v místě schůze/shromáždění pomocí rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (k použití laickou osobou) s negativním výsledkem; nebo
  f/ prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže se potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o absolvování testu s negativním výsledkem (odběr i test provádí sám testovaný pod on-line dozorem zdravotnického pracovníka – jde v podstatě o konzultaci při samotestu, který se nezapisuje do systému); anebo
  g/ čestným prohlášením o absolvování rychlého antigenního testu (RAT) ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.

Svolavatel má povinnost zkontrolovat splnění shora uvedených podmínek. Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být dotyčné osobě umožněn vstup do jednací místnosti !

Opatření nezmiňuje povinnost dávat k dispozici dezinfekční prostředky – vřele je však doporučujeme. 

V případě nutnosti Vás o dalším vývoji budeme informovat. Současně však upozorňujeme na nutnost sledovat před konáním schůze/shromáždění i případné městské vyhlášky (Polička, Bystré) a opatření Krajské hygienické stanice Pardubice.

                                                                                                                                        Představenstvo družstva