DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

Z usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření (bod I. 1.) vyplývá, že s účinností od 13. března 2020 od 06:00 je zakázáno konat  mj. spolkové akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz se tedy na rozdíl od omezení vydaného 10.03.2020 vztahuje i na členské schůze samospráv a shromáždění vlastníků jednotek.

Schůze nebo shromáždění tedy do odvolání mimořádného opatření nelze svolávat a pokud již byly svolány, je nutno jejich konání zrušit !

V neodkladných případech lze u SVJ, u nichž to připouštějí stanovy, organizovat hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání).

O dalším vývoji a dopadech současné situace na činnost SVJ a domovních samospráv Vás v případě nutnosti budeme dále informovat.

Text vládního usnesení si můžete přečíst zde.

Představenstvo družstva