DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

Z usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření (bod I. 1.) vyplývá, že s účinností od 13. března 2020 od 06:00 je zakázáno konat  mj. spolkové akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz se tedy na rozdíl od omezení vydaného 10.03.2020 vztahuje i na členské schůze samospráv a shromáždění vlastníků jednotek.

Schůze nebo shromáždění tedy do odvolání mimořádného opatření nelze svolávat a pokud již byly svolány, je nutno jejich konání zrušit !

V neodkladných případech lze u SVJ, u nichž to připouštějí stanovy, organizovat hlasování per rollam (rozhodnutí mimo zasedání).

O dalším vývoji a dopadech současné situace na činnost SVJ a domovních samospráv Vás v případě nutnosti budeme dále informovat.

Text vládního usnesení si můžete přečíst zde.

— A K T U A L I Z A C E —

Podle čl. III/d usnesení vlády č. 452 ze dne 23.04.2020 publikovaném jako č. 194/2020 Sb., je možno od 24.04.2020 (včetně) konat schůze za účasti maximálně 10ti osob (ve stejný čas). Je však nutné dodržovat mezi jednotlivými účastníky odstupy nejméně 2 metry a musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a všichni účastníci jsou povinni používat ochrannou roušku.

— 2. A K T U A L I Z A C E —

Podle čl. IV/a usnesení vlády č. 490 ze dne 30.04.2020 publikovaném jako č. 223/2020 Sb., bude možno od 11.05.2020 (včetně) konat schůze za účasti maximálně 100 osob (ve stejný čas). Opět je však nutné dodržovat mezi jednotlivými účastníky odstupy nejméně 2 metry a musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a všichni účastníci jsou povinni používat ochrannou roušku.

— 3. A K T U A L I Z A C E —

Podle čl. I/b usnesení vlády č. 555 ze dne 18.05.2020 (bod II. přílohy č. 2 k tomuto usnesení), bude možno od 25.05.2020 (včetně) konat schůze za účasti maximálně 300 osob (ve stejný čas). Stále je však nutné dodržovat mezi jednotlivými účastníky odstupy nejméně 2 metry a musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Představenstvo družstva